Borsa İstanbul katılım endeksleri hesaplamaya başlıyor

Borsa İstanbul, 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren beş katılım endeksi hesaplamaya başlıyor. Hesaplanmaya başlanacak endeksler; BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endekslerinden oluşuyor.

Katılım endekslerinde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile iş birliği yapıldı. Çalışmalarda Danışma Kurulu tarafından oluşturulan “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” (Standart) esas alındı ve şirketlerin bu Standarda uygunluğu değerlendirildi. Borsa’da işlem gören şirketlerden katılım finansı kapsamındaki Standardı sağlayan şirketler BIST Katılım Tüm Endeksine alındı. BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamında yer alan şirketlerden en yüksek işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine sahip olanlardan BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30 endeksleri hesaplanacak.

Katılım ve sürdürülebilirlik temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak ise BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi hesaplanacak. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşuyor. Söz konusu kriterleri sağlayan şirketler de BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksinde yer alıyor.

Borsa İstanbul hesaplanmaya başlanacak endeksler ile katılım esaslarına göre yatırım kararlarını veren bireysel yatırımcıların katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesini, şirketlerin ve yatırımcıların katılım esaslarına yönelik farkındalıklarının artmasını ve şirketlerin katılım finans sektöründeki fonlama imkânlarından daha fazla yararlanabilmelerini amaçlıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir