Büyük kütleli yıldızlar patlayıp ölecekken “uyarı” gönderiyor

Araştırmacılar, bir yıldız ömrünün son evresine ulaştığında parıltısının birdenbire olağandan yaklaşık 100 kat daha silikleşeceğini belirtti. Bunun birkaç ay sürdüğünü ve akabinde yıldızın öldüğünü tabir ettiler.

Bilim insanları, bahsedilen karartma tesirinin unsurlar ansızın ölen yıldızın etrafında birikip ışığı engellediğinde meydana geldiğini söyledi.

Araştırmacılar, bu bulgunun gökbilimcilerin yıldızların patlamasını daha sonra fark etmek yerine patlama sürecinde izlemelerine imkan sağlayabileceğini belirtti.

Independent Türkçe’nin haberindeki detaylardabilim insanları daha evvel bu sürecin ne kadar devam ettiğinden emin değildi. Araştırmacılar artık bunun birkaç ay süreceğini söyleyebiliyor ve yıldızların patlamadan evvel bu “koza” üzere oluşumla sarıldıklarında nasıl göründüklerini daha âlâ anlayabiliyor.

100 KAT DAHA SÖNÜK HALE GELİYOR

Yoğun malzeme, yıldızı neredeyse büsbütün gizleyerek spektrumun görünür kısmında 100 kat daha sönük hale getiriyor. Bu, yıldız patlamadan bir gün evvel orada olduğunu muhtemelen göremeyeceğiniz manasına geliyor.

Şu ana kadar süpernovalar gerçekleştikten lakin saatler sonra detaylı müşahedelerini elde edebiliyorduk. Bu erken ikaz sistemiyle onları gerçek vakitli gözlemlemeye, dünyanın en âlâ teleskoplarını haberci yıldızlara yöneltmeye ve gözlerimizin önünde sözün tam manasıyla parçalanmalarını izlemeye hazır olabiliriz.

Yeni bulgular, Royal Astronomical Society’nin Aylık Bildirimleri’nde “Explosion Imminent: the appearance of Red Supergiants at the point of core-collapse” (Patlama Yakın: Kırmızı Üstdevlerin çekirdeğinin çöküş noktasındaki görünümü) başlıklı makalede açıklandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir