Danıştay savcısı: Boğaziçi’nde iki yeni fakülte kurulması kararı anayasaya aykırı

Danıştay savcısı, Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk ve bağlantı fakülteleri kurulması kararının anayasaya muhalif olduğu tarafında görüş bildirdi.

Eğitim Sen’in Boğaziçi Üniversitesi’nde 5 Şubat 2021 tarihli bir Cumhurbaşkanı kararıyla açılan hukuk ve bağlantı fakültelerinin anayasaya karşıtlığı ve iptali için açtığı davada kıymetli bir gelişme yaşandı. Danıştay savcısı, Danıştay 8. Daire için yazdığı görüşte, bahsin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiğine işaret etti.

Boğaziçi’ne Melih Bulu’nun rektör atanmasından kısa bir mühlet sonra, Cumhurbaşkanı kararıyla iki yeni fakülte açılmıştı. Bu fakültelerin kuruluşunu kanuna ters bulan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri çeşitli davalar açmış, akademisyen davalarını üniversitede yetkili sendika olan Eğitim Sen’in açtığı dava izlemişti.

Eğitim Sen, Cumhurbaşkanlığı kararıyla fakülte açılması uygulamasının Anayasa’nın 130. unsurundaki üniversite özerkliğini ihlal ettiği gerekçesiyle mevzuyu Danıştay’a taşımıştı. Danıştay savcısının hazırladığı görüş, sendikanın itirazıyla uyumlu tarafta oldu.

“Fakültelerin kuruluşu iptal edilmeli”  

Evrensel’in haberine nazaran savcı, 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu’nun Ek 30. Maddesi’nde, fakülte kurma hakkının Cumhurbaşkanı’na verilmesini, Anayasa’nın 130. unsuru ile uyumsuz buldu. Üniversite özerkliği doğrultusunda fakültelerin kanunla kurulması gerektiğine işaret etti.

Bu akademik yıl için öğrenci de kabul eden Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, bu yasal gelişmeler üzerinden nasıl bir geleceğin beklediği belirsizleşmiş durumda. Fakülte, kurucu dekan olarak atanan Selami Kuran’ın istifasının akabinde, takımında hiç profesör olmadan, tek bir doçent ve bir dizi hekim öğretim üyesi ile eğitime başlamıştı. Fakültenin dekan vekilliğini de bir fizik profesörü olan kayyım rektör Naci İnci üstlenmiş durumda. Bağlantı Fakültesi ise şimdi faaliyete geçmiş değil.

“Üniversitenin ilgili organlarının görüşü alınmadan fakülte kurulması da hukuka aykırıydı”

Dava sürecini aktaran Eğitim Sen avukatı İlkay Bahçetepe, “İşlem kamu faydası ve hizmet gereklerine de karşıttı. Çünkü Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı’nın bilgileri, irtibat fakültelerinin her yıl verdiği mezun sayısı üzere datalar de bu münasebetimizi doğrulamaktaydı. Yeniden üniversitenin ilgili organlarının görüşü alınmadan fakülte kurulması da hukuka aykırıydı” dedi.

Danıştay savcısının görüşünü kıymetlendiren Bahçetepe, şunları lisana getirdi:

“Savcılık dava dilekçemize paralel bir biçimde bilimsel özerklik ve üniversitelerin kendi organları eliyle yönetilmesi prensibi gereği dava konusu sürecin desteği olan düzenlemenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istikametinde görüş bildirdi. Savcılığın yalnızca rektörün yazısıyla, üniversitenin akademik organlarının rastgele bir görüşüne başvurulmadan, bilimsel ve akademik gerekliliklere uyulmadan alınan kararın bilimsel özerklikle de bağdaşmadığına, dava konusu süreçte amaçlanan kamu faydası ve gözetilen hizmet gereklerinin davalı yönetimlerce ortaya konulamadığına, sürecin iptali gerektiğine detaylı bir biçimde yer vermesi olumlu bir gelişme. Temennimiz, Cumhurbaşkanlığı’nın keyfi kararlarına karşı yargısal kontrolün hukuk devleti unsuruna uygun formda yapılması, bilimsel özerklik, demokrasi unsurlarının hayata geçirilmesi için Danıştay savcılığının görüşü doğrultusunda bir karar verilmesi.”

Eğitim Sen, Boğaziçi davasına misal biçimde, 2 Haziran 2021’de yeniden benzeri bir Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi için de iptal davası açmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir