Erdoğan’ın bütçeye ödenek ekleme yetkisine AYM’den iptal

Anayasa Mahkemesi, genel bütçenin fazla vermesi halinde Cumhurbaşkanı’na, kamu yönetimlerine ve özel bütçeli yönetimlere gelir aktarma yetkisi tanıyan düzenlemeyi oybirliğiyle iptal etti. Mahkeme, “O yetki Meclis’indir, Cumhurbaşkanı kullanamaz” dedi.

AK Parti ve MHP’nin oylarıyla 21 Aralık 2021’de Meclis’ten geçen ‘Merkezi Bütçe İdare Kanunu’na eklenen süreksiz 23’üncü hususla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri ve özel bütçeli yönetimlere ödenek ekleme yetkisi Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Mahkeme, Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri ile özel bütçeli yönetimlerin bütçelerine ödenek ekleme yetkisi veren maddeyi iptal etti.

AYM’ye başvuran CHP Küme Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay ile birlikte 131 milletvekili, Erdoğan’a verilen kelam konusu yetkinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan AYM kararında şu sözlere yer verildi:

“22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. hususuyla 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’na eklenen süreksiz 23. unsurun;

-Birinci cümlesinin anayasaya muhalif olduğuna ve iptaline,

-İkinci cümlesinin 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Yordamları Hakkında Kanun’un 43. unsurunun (4) numaralı fıkrası yeterince iptaline, 13 Ekim 2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir