İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapıldı.

Burs almak isteyen adaylar; 21 Nisan 2022 ve 13 Mayıs 2022 tarihleri aralığında sınava alındı.

Sınav sonrası ise burs sonuçları için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre sonuçlar eylül ayında açıklanacak ve https://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulanacak.

Sonuçları sorgulamak için siteye giren adaylar, “İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?” sorularını gündeme getirdi.

Peki,İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı…

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Puanlama hesaplamak için:

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.

Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir