Mor Dayanışma’dan seçim şartnamesi: İktidar politikaları kadınlara karşı savaş ilanıdır

İZMİR – İzmir Mor Dayanışma, 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken düzenlediği basın toplantısı ile seçim şartnamesini açıkladı. Serüven Kültür’de düzenlenen toplantıda açıklama yapan Mor Dayanışma Ege Bölge Sözcüsü Didar Gül, zelzeleyle birlikte 20 yıllık iktidarında AK Partinin sarsıntılara yönelik önemli bir hazırlık yapmadığının ve inşaat dalı başta olmak üzere sermayeye muazzam karlar sağlamak ismine halkı mevte terk ettiğinin görüldüğünü vurguladı. Patriyarkal kapitalizmin bayanlara dayattığı özgün sömürü biçimlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini bildiklerini söyleyen Gül, gayelerine ulaşmada bayan çabasının halkçı-demokratik toplumsal güçlerle “Demokratik Cumhuriyet” maksadıyla kuracağı ittifakın kazanımlarının belirleyici olacağını vurguladı.

‘İKTİDAR KOALİSYONU ERKEK ŞİDDETİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR’

İktidar siyasetlerinin bayanlara karşı açılmış bir savaş ilanı olduğunu söyleyen Gül, “İktidar koalisyonu erkek şiddetinin önünü sistematik olarak açıyor. Patriyarkanın en bayağı kodlarına sırtını dayayan iktidar motivasyonunu buradan alıyor. Şiddet, taciz ve tecavüz faili erkekler yargı kararlarıyla açıkça korunurken, iktidar mensuplarının telaffuz ve siyasetleri tarafından zati açıkça destekleniyor. İktidar, kürtaj hakkına saldırarak büsbütün yasaklayamasa da fiili olarak engelleyerek bayanların kendi vücutları üzerindeki tasarrufuna el koymak istiyor. Bayanların kaç çocuk yapacakları konusunda bile açıklama yapmaktan çekinmeyen iktidar, nüfusun denetimsizce artışıyla geleceğin ucuz emekçilerini şimdiden garantiye almak istiyor” diye konuştu. Gül, bayanların taleplerini ise şöyle sıraladı;

-Kadın cinayetlerini ve erkek şiddetini tedbire merkezleri hemen açılmalıdır: Bayanlara yönelik fizikî, ruhsal, cinsel, ekonomik her türlü şiddeti önlemek için faal merkezler açılmalı ve bu merkezlerin kuruluş ve işleyişine bayan örgütleri, STK’lar dâhil edilmeldir. Bu merkezlerin nerede ve nasıl açılacağı şeffaf bir biçimde yürütülmelidir. Karar sistemlerinde kimlerin olacağı demokratik usullerle belirlenmeli. Bayan cinayetleri faillerinin cezalandırılması etkin olarak uygulanmalıdır.

Kadınların büyük uğraşları sonucu kazanılan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen ve 6284 sayılı maddeyi maksat haline getirenler, en gerici ve bayan düşmanlarının bir ortaya getirdiği HÜDAPAR’ın dahil olması ile Cumhur İttifakı daha da açık halde bayan düşmanı koalisyonudur.

-İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme münasebeti olarak bile LGBTİ+’ları koruyan unsurların varlığı öne sürülmesi, nefret cinayetlerinin devlet eliyle desteklendiğinin açık bir göstergesidir. Nefret telaffuzlarını, yaratmaya çalıştıkları faşist şiddetin meşruiyet aracı olarak da kullanmaya devam ediyorlar. İstanbul Kontratı tekrar imzalanıp aktif biçimde uygulanmalıdır.

-Evlilik içinde erkek şiddeti ve bayan cinayetleri durmadan artarken, neredeyse her gün bayanlar boşanmak istedikleri için öldürülürken, iktidar eliyle evlilik kutsanıyor ve boşanma zorlaştırılmaya çalışılıyor. Nafaka hakkı korunmalıdır. Tıpkı vakitte bayanların şiddetin döngüsü içinden çıkmaları için nakdi dayanaklarla desteklenmelidir.

-Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığı içinde ünite olan Bayan Hizmetleri bu bakanlıktan ayrılarak başka bir Bayan Başkanlığı kurulmalı. Bu bakanlığın tüm hizmet ve işleyişi kurulacak bayan örgütleri, feministler ve STK’lardan oluşan çalışma meclislerince belirlenmeli ve denetlenmelidir.

-Kadın sığınakları istiyoruz; Belediye kanununda nüfusu 100bini geçen belediyelerin bayan sığınağı açma mecburiliği uygulanmalı. Birebir vakitte Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığına bağlı kurum sayıları arttırılmalı. Bayan Sığınaklarının işleyişi ve hizmetleri şeffaf uygulanmalı ve bayan örgütleriyle iş birliği kurulmalıdır.

-Kapitalizm, devam eden yapısal kriz şartlarından çıkabilmek için sömürüyü derinleştirmek zorunda. İktidar eliyle dayatılan modül başı, esnek ve teminatsız çalışma şartları, patriyarkal münasebetlerin sağladığı imkanlara dayanılarak en çok bayan emeğinin “yeni normali” haline getirilmek isteniyor. Milyonlarca bayan uzun saatler boyunca, çok ucuza ve hiçbir toplumsal hakka sahip olmadan kayıt dışı çalışmaya zorlanıyor. İLO 190 sayılı İş Hayatında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Mukavelesi ivedilikle onaylanıp uygulanmalıdır.

-Kadınların yaşadığı temel sıhhat sıkıntılarına dair ilaçlar, tedavi hizmetleri ve önleyici hizmetler içinde olan taramalar ve testler, Aile Sıhhati Merkezlerinde karşılanmalı. Bu merkezlerin teknik, işçi ve teknolojik iyileştirilmeleri tertipli yapılmalıdır. Bayanların fiyatlı doğum ve süt müsaadesi aktif uygulanmalı ve erkeklere babalık müsaadesi sağlanmalıdır. Esirgeyici ve önleyici temel sıhhat hizmetleri erişilebilir olmalı ve doğum denetim prosedürleri fiyatsız ve yaygın hale getirilmeli, temel muhtaçlık olan regl eserleri fiyatsız erişilebilir, nitelikli ve fiyatsız olmalıdır. 

-Patriyarkal sistemin dayattığı normları en açık hali ile gördüğümüz alanlardan biri elbet cinsellik. Cinsel yollarla bulaşan hastalıklara karşı kollayıcı ve önleyici sıhhat hizmetlerine erişimimiz yok. Natürel ki sınıfsal aidiyetlerinden ötürü bu hizmetlere ulaşabilen bir kesim var, lakin toplumun ezici çoğunluğu bu hizmetlere erişemiyor. Her geçen gün daha da fakirleşen bayan ve LGBTİ+’lar cinsel yolla bulaşan hastalıklar karşısında korunmasız bırakılıyor. Bu durumun erkek hükümran siyasetlerle iç içe geçtiğini çok yeterli biliyoruz.  Başta HPV aşısının fiyatsız biçimde yaygınlaştırılması olmak üzere koruyucu-önleyici sıhhat hizmetleri erişilebilir olmalıdır. Fiili yasaklı olan kürtaj hakkı yine sağlanmalıdır.

-Hane içinde yaşlı, hasta, çocuk bakımını üstlenmek zorunda bırakılan bayanların kelam konusu özel emek sömürüsünden kurtulması için bakım emeğinin kamusallaştırılması acil gereksinimdir. Hem mesken işçisi hem de çalışan bayanların emeklerine aile içinde el konuluyor ve görünmez hale sokuluyor. Pandemi sürecinde ve zelzelede de açık bir halde gördüğümüz üzere, kriz anlarında birinci başvurulan tekrar bayanların görünmeyen emeği oluyor. Karşılıksız bakım emeği bayanların maruz kaldığı her türlü ayrımcılığı ve şiddeti pekiştiriyor. Bu durumu değiştirmek için bakım konutlarının, kreşlerin devlet tarafından açılması anayasal garanti altına alınmalıdır.

-Boşanmak ve kendine yeni bir hayat kurmak bayanların en temel hakkı iken gerçekleşmesi mevcut şartlardan ötürü çoğunlukla imkânsız oluyor. Bu durumun önüne geçilmesi için, ekonomik zorluklar yaşayan bayanların barınma gereksinimlerinin karşılanması ve ekonomik bağımsızlığını kazanması için garantili iş imkânı sağlanması ve çocuklu olanların kreş talebinin karşılanması anayasal teminat kazanmalıdır.

-Bütçe, savaşa, gericiliğe, servet zenginlerine değil, halk için bir bütçe planlamasıyla hayata geçirilmeli. Bayanlar için bütçe ayrılmalıdır.

-Temel gereksinimlerden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalı ve servete vergi yaptırımı getirilmelidir. Yaratılan bayan düşmanlığı öteki faşist dayatmalarla birleşerek göçmen, Kürt, gayrimüslim ve Alevi bayanlara yönelik erkek şiddetinin özel olarak artmasına ve hatalıların yargı tarafından görmezden gelinmesine sebep oluyor.

-Mülteci/göçmen/kaçak göçmen ayrımlarıyla statüye bağlı olmaktan çıkarılmalıdır. Göçmen İnsan haklarından faydalanmak, mülteci/göçmen/kaçak göçmen ayrımlarıyla statüye bağlı olmaktan çıkarılmalı, eşit olarak herkese sağlanmalıdır. Mültecilerin pazarlık aracı haline getirilmesine ivedilikle son verilmelidir. Mülteci-göçmen bayanlara yönelik emek-beden sömürüsü ve tahakkümüne son verilmelidir.

-Bütün savaş ve operasyonlar durdurulmalıdır.

-Eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri ilkokuldan üniversiteye kadar her kademede okutulmalı; Bilimsel ve nitelikli eğitimin olmazsa olmazı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği dersi zarurî hale getirilmeli, müfredat ve tüm eğitim siyasetleri toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alarak tekrar düzenlenmelidir. Bayanlara toplumsal ve siyasal hayatta olumlu ayrıcalıklar sağlanmalıdır.

-Yaşamak için öz savunma haktır, yargılanamaz: Özsavunma, erkek şiddetine karşı bayanların kendilerini muhafaza hakkıdır. Bayanın kendi vücudu üzerindeki hâkimiyetini eline alması gerekiyor. Her geçen gün artan bayan cinayetlerine, bayana yönelik erkek şiddetine karşı özsavunma haktır, yargılanamaz. Bayanların yaşamak için yaptığı her türlü savunma, bir legal müdafaa olarak görülmeli ve cezasız kalmalıdır.

-Kimliklerimizi belirleyen tek olgu cinsiyetimiz değil. Bayan olmaktan kaynaklı yaşadığımız ortak sıkıntılar yanında, sınıfımız, inancımız, inançsızlığımız, ırkımız, lisanımız, kültürümüz, cinsel yönelimimiz hasebiyle da yaşadığımız, iç içe geçen özgün sorun alanlarımız var.

-Bütün inançlara ve inançsızlığa uzaklıklı olan, lakin tüm inançların ve inançsızlığın özgürce yaşanabileceği, tek bir inancı dayatmayan bir halkçı-demokratik “laiklik” prensibi yeni bir toplumun inşasında demokratik ve teminatlı bir ömrün olmazsa olmazıdır.

-Erkek hâkim, halkçı ve özgürlükçü olmayan çürümüş despotik “laiklik” anlayışına karşı, halkçı, demokratik, cinsiyetsiz bir laiklik anayasal garanti altına alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir