Onay çıktı: İki şirket birleşiyor!

Borsa İstanbul’da Özbal Boru’da önemli gelişme yaşandı. Erciyas Çelik, Özbal Boru’yu tüm aktif ve pasifiyle bir kül halinde devralmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapmıştı.

Bunun neticesinde SPK Erciyas Boru’nun Özbal Boru’yu devralmasına onay verdi. Ayrıca Erciyas Çelik’in Borsa İstanbul’a gelecek olmasından dolayı kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verildi.

AYRILMA HAKKI KULLANDIRILACAK

Hürriyet’in haberine göre, Erciyas Boru’nun ayrılma hakkı için muafiyet talebi SPK tarafından olumsuz karşılandı. Buna göre Erciyas Boru, talep olması halinde ayrılma hakkı için ödeme yapacak.

YÜZDE 89.78’İ HALKA AÇIK

1995 yılında Mersin’de kurulan ve 2011 yılında halka arz olan Özbal Boru’nun halka açıklık durumu yüzde 89.78 oranında. Şirketin sermayesi 43.920.000 lirayken özsermayesi 81.400.037 lira seviyesinde. Son açıklanan karı ise 7.1 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Fiili olarak dolaşımda bulunan pay sayısı da 39.4 milyon adet. Şirketin hissesi dün 19.21 lira seviyesinden kapandı.

SPK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.’nin (Erciyas Çelik);

(i) payları Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Ana Pazar’da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’yi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca tüm aktif ve pasifi ile bir kül halinde devralması suretiyle 30.06.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi işlemine (Birleşme İşlemi) ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi,

(ii) Kurulumuzun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (ÖNİ Tebliği) 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri uyarınca Birleşme İşlemi’ne ilişkin ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi ve

(iii) Birleşme İşlemi nedeniyle payları borsada işlem görmeye başlayacak Erciyas Çelik’in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulumuzca izin verilmesi ve esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,29 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ile 31,34 ve 36. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi taleplerine ilişkin olarak;

a. Birleşme İşlemi’ne ilişkin duyuru metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,

b. Birleşme İşlemi’ne ilişkin olarak ÖNİ Tebliği kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına,

c. Birleşme İşlemi’nin gerçekleşmesi halinde Erciyas Çelik’in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesine ve Erciyas Çelik esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,29 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ile 31,34 ve 36. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ve uygun görüş verilen tadil metninin Erciyas Çelik’in Birleşme İşlemi’nin görüşüleceği genel kurul toplantısında Birleşme İşlemi ile birlikte görüşülmesi ve oya sunulması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir