Petrol, LPG ve doğal gazda katılma pay oranları belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz piyasasında ilgili kanun uyarınca, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı katılıma payına ilişkin oran, 2021 faaliyet dönemine ilişkin düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının yüzde 0,05’i (on binde beş), bu piyasada faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin 2022’de ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran 2021 faaliyetleri için sıfır olarak belirlendi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2022’de ödemekle yükümlü olduğu 2021 katılım payına ilişkin oran, gelir tablosunda yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satış tutarının yüzde 0,1’i (binde bir) olarak belirlendi.

Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin gelecek yılda ödeyecekleri 2021 katılma payı oranı ise alt başlıklar dahil sıfır oldu.

LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG dağıtıcı lisansı sahibi tüzel kişiler ise, 2022’de ödemekle yükümlü oldukları 2021 katılım payına ilişkin oran, 2021’de gelir tablolarında yer alan lisans kapsamındaki yürütülen faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının yüzde 0,1’i (binde bir) olarak açıklandı.

Bu piyasada faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı katılım payına ilişkin oran ise sıfır olarak duyuruldu.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2022’den itibaren yürürlüğe girecek.

Öte yandan, EPDK tarife uygulama dönemi dağıtım faaliyeti kalite faktörü uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esasları ile yükümlülük transfer platformunun işletilmesine ilişkin usul ve esasları yayımladı.

Bu usul ve esaslar, yayım tarihi itibarıyla uygulamaya girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir