ULUTEK Teknopark’ta yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ele alındı

BURSA (İGFA) – ULUTEK Teknopark, bünyesinde bulunan firmaları bilgilendirme hedefli düzenlediği çevrimiçi toplantılara bir yenisini daha ekledi. ULUTEK Firmalarından GK Etraf Tahlilleri Ltd. Şti. kurucuları ve tıpkı vakitte Bursa Uludağ Üniversitesi Etraf Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Güray Salihoğlu ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu sürdürülebilir kalkınma maksatları, işletmelerde yeşil dönüşüm, döngüsel iktisat, kaynak ve güç verimliliği, pak üretim ve sürdürülebilirlik hususlarını ele aldılar.

Düzenlenen toplantıda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik süreçlerine ahenk sağlamanın sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturduğuna değinen ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “ULUTEK’in güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi olması sebebiyle, bu dönüşümlerde faal rol üstlenmeyi ve Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine değerli katkılarda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda, firmalarımızı bu bahislerde bilgilendirme çalışmalarımıza devam ederek, teknolojik ve çevresel açıdan sürdürülebilir projelerle bu ortak amaçlarımıza gerçek ilerlemekte kararlıyız” dedi.

‘YEŞİL DÖNÜŞÜM SIRF ETRAF DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÖNÜŞÜMDÜR’

Dünyada iklim krizinin derinleştiğini, kaynakların süratle tükendiğini ve hammadde meselesinin yaşanmaya başladığını lisana getiren Prof. Dr. Güray Salihoğlu, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin bir mecburilik haline geldiğini belirtti. Salihoğlu, “Paris İklim Mutabakatı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrası Hudutta Karbon Düzenlemesi üzere sistemlerle endüstrimizin yeşil dönüşüm yolunda adımlar atması öncelik haline geldi. Yeşil dönüşüm sadece çevresel değil birebir vakitte sürdürülebilir bir dönüşüm manasına geliyor. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak istiyorsak evvel insanı kalkındırmamız gerekli. İnsanımızı kalkındırmak için de pak bir atmosfere ve doğal kaynaklara muhtaçlığımız var. Çevresel kalkınma olmadan insanın var olduğunu düşünemeyiz. İnsan var olmazsa iktisattan de bahsedemeyiz. Sürdürülebilir kalkınmada bu üç temel bileşeni birbirinden ayıramayız” dedi.

DÖNGÜSEL İKTİSAT: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLUNDA KİLİT ROL

2050 yılına kadar Avrupa Birliği’nin iklim-nötr olma yolunda kilit rolün, iklim ve tüketim ortasındaki bağın yine şekillendirilmesi olduğuna değinen Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, AB’nin Yeşil Mutabakat ve dönüşüm süreçlerinde vurguladığı döngüsel iktisat kavramı hakkında bilgilendirmede bulundu. Salihoğlu, “Karbon ayak izini referans alarak yasal zorunluluklar belirleniyor lakin asıl maksat, üretim ve tüketim ideolojisindeki değişimi sağlamak. AB’nin sunduğu döngüsel iktisat aksiyon planı, sürdürülebilir eserlerin geliştirilmesini ve üretim süreçlerinde döngüselliği sağlamayı hedefliyor. KOBİ’lerden tüketicilere kadar herkesin, lineer iktisada veda edip tüm süreçlerini döngüsellik üzerine kurgulaması gerekiyor. Atık oluşumunu en aza indirmek için işletmelerin hangi süreçlerde iyileştirmeler yaparım, kazandığım hammaddeyi farklı bir üretim sürecinde kullanabilir miyim ya da öbür işletmelere kendi atığımı hammadde olarak sunabilir miyim? üzere sorularla iyileştirmelere gitmeleri gerekiyor. Atık oluşumunu azaltarak kazanılan hammaddelerin farklı üretim süreçlerinde kullanılması ile döngüsel iktisadın temel gayelerine ulaşılması amaçlanıyor” sözlerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir